Management 

Een goede manager is een manager in balans. Balans op de  belangrijkste management competenties : doelgerichtheid, positief denken, flexibiliteit, teamspelen en proactiviteit. In balans zijn betekent dat u als manager even goed in staat bent om het belang van het tegendeel te zien: het proces, de risico’s  en beperkingen, formaliteit, individualiteit en reactiviteit. Alle competenties hebben evenveel  of even weinig “ waarde” er is geen beter of slechter.  De kunst is om beide polariteiten van de competenties  te beheersen en deze in te zetten al naar gelang de situatie dat van u vraagt.

Bent u overwegend  gestructureerd en formeel of  biedt u  ruimte voor improvisatie? Bent u proactief en neemt u snel het voortouw of kunt u makkelijk de touwtjes laten vieren?  Ziet u vooral kansen en mogelijkheden of meer risico’s en beperkingen? Bent u vooral gericht op doel en resultaat of besteedt u ook graag aandacht aan het proces? Coaching  geeft inzicht in uw natuurlijke voorkeurspositie en laat zien waar u kunt bijleren om uw balans te versterken.

Een bewuste manager die weet hoe hij scoort op bovengenoemde competenties is slagvaardiger in de aansturing van zijn team of bedrijf en kan bijsturen waar nodig.